Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών

"Ανάπλαση του Κέντρου της Αθήνας"